TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2020-2024 STRATEJİK PLAN DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

Değerli katılımcı, bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, kurumumuzun stratejik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Anket sonuçlarının kullanılmasında gizliliğe riayet edilecek olup katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
1-Kurum/Kuruluş Adı :
2- Üniversitemiz Birimlerinin Hangilerini Tanıyorsunuz :
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Beden Eğitimi ve Spor YO Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Çerkezköy MYO Çorlu Mühendislik Fakültesi Çorlu MYO Döner Sermaye İşl.M.
Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesi Genel Sekreterlik Güzel Sanatlar Tas. ve Mimarlık Fak.
Hayrabolu MYO Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Malkara MYO Marmara Ereğlisi MYO
Muratlı MYO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Başkanlığı Sağlık Yüksekokulu
Saray MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler MYO Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şarköy MYO Teknik Bilimler MYO Tıp Fakültesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Veteriner Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ziraat Fakültesi
 0: Fikrim Yok 1: Hiç Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Kısmen Katılıyorum 4: Katılıyorum 5:Kesinlikle Katılıyorum
0 1 2 3 4 5
  Kurumsal Tanınırlık ve İmaj 
3-Uluslararası marka değerine sahip saygın bir Üniversitedir. 
4-Bögesel kalkınma hedeflerini dikkate alan ulusal bir Üniversitedir. 
5-Girişimci ve yenilikçi bir Üniversitedir. 
6-Çalışanları yeterli bilgi ve deneyime sahiptir. 
7-Kurumsal iletişimde sosyal medyayı etkin kullanan bir Üniversitedir. 
8-Bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar hakkında paydaşlarını bilgilendirir. 
9-Bünyesinde gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler hakkında paydaşlarını bilgilendirir. 
10-Geleceğe yönelik amaçlarını toplumla paylaşır. 
11-Sunduğu hizmetler konusunda paydaş görüşlerini alır. 
12-Eğitim programlarının düzenlenmesinde paydaş görüşlerini dikkate alır. 
 Bilimsel Araştırma Yeterliliği 
13-Üniversitenin araştırma olanakları hakkında yeterince bilgi sahibiyim. 
14-Üniversite ile ortak bilimsel çalışmalar yapmayı düşünürüm. 
15-Gerektiğinde Üniversite bünyesinde üretilen bilimsel bilgiye kolaylıkla ulaşabilirim. 
16-Üretilen bilimsel bilgi ekonomik ve/veya sosyal fayda yaratmaktadır. 
17-Üniversite, üniversite-sanayi işbirliğine önem verir. 
 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Sunulan Hizmetler  
18-Üniversite toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeterli sayıda sosyal sorumluluk projesi geliştirir. 
19-Üniversite yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşların sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlar. 
20-Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri genel olarak başarılıdır. 
21-Mesleki gelişime yönelik sunulan eğitim, kurslar ve sertifika faaliyetleri yeterlidir. 
22-Toplumsal gelişimi sağlayan eğitim faaliyetleri yeterlidir. 
23-Üniversite hastanesinin sunduğu sağlık hizmeti yeterlidir. 
24-Sunulan danışmanlık hizmetleri yeterlidir. 
25-Teknik ve laboratuvar ölçüm analiz hizmetleri yeterlidir. 
 Mezunların Yeterliliği 
26-Yerel düzeyde sektörel ihtiyaçlar dikkate alındığında mezunların mesleki bilgi düzeyleri yeterlidir. 
27-Mezunların akademik donanımı ve mesleki yeterliliği yüksektir. 
28-Mezunlar kurum kültürümüze uyum sağlayarak önemli katkılar sağlamaktadır. 
29-Mezunlar kalite ve iyileştirme kültürüne sahiptir. 
30-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi mezunlarıyla çalışmayı tercih ederim. 
 Kurumla İşbirliği 
31-Üniversitenizde bölümlerin eğitim programları hazırlanırken görüş sunmak isterim. 
32-Üniversitenizde sektörel tecrüelerimi aktarmak üzere seminer/konferans vb. vermek isterim. 
33-Üniversitenizde ilgili bölümlerin danışma kurullarında yer almak isterim. 
34-Üniversitenizde stratejik planların oluşturulmasına katkı vermek isterim. 
35- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin sizce hedefleri neler olmalıdır? :
36- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin sizce güçlü yönleri nelerdir? :
37- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin sizce gelişmeye açık yönleri nelerdir? :
38- Önemli olduğunu düşündüğünüz ve eklemek istediğiniz diğer hususları belirtiniz. :

 

 ANKETİMİZ BİTMİŞTİR. VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

 
0 %
Anketi Kaydetmek için %80 cevaplamalısınız.

Namık Kemal Üniversitesi © 2011 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı