Namık Kemal Üniversitesi Dış Paydaş Anket Formu

1-Değerlendirme Dönemi :
2-Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekokullardan aklınıza gelenleri yazınız. :

 Kurumsal İmaj Açısından Namık Kemal Üniversitesi 

 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Kararsızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
3- Saygın bir kuruluştur. 
4- Bölgesel Kalkınma Hedeflerini dikkate alır 
5- Yenilikçidir 
6- Çevreye duyarlıdır 
7- Toplumla ilişkilerinde şeffaftır 
8- Güvenilirdir 
9- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirir. 
10- Bir yakınımın Namık Kemal Üniversitesinde eğitim görmesini tavsiye ederim. 
11- Genel olarak Namık Kemal Üniversitesi, bir üniversite olmanın gerekliliklerini yerine getirir. 

 İletişim Açısından Namık Kemal Üniversitesi 

 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Kararsızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
12- Bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar hakkında paydaşlarını bilgilendirir. 
13- Bünyesinde gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler hakkında paydaşlarını bilgilendirir. 
14- Ülkedeki gelişmeler hakkında paydaşlarla görüşlerini paylaşır. 
15- Geleceğe yönelik amaçlarını toplumla paylaşır 
16- Sunduğu hizmetler konusunda paydaş görüşlerini alır. 
17- Eğitim programlarının düzenlenmesinde paydaş görüşlerini dikkate alır. 

 Bilimsel Araştırma Yeterliliği Açısından Namık Kemal Üniversitesi 

1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Karasızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
18- Öğretim üyelerinin alanında yetkin olduğunu düşünüyorum. 
19- Üniversitenin araştırma olanakları hakkında yeterince bilgi sahibiyim. 
20- Üniversite ile ortak bilimsel çalışmalar yapmayı düşünürüm. 
21- Gerektiğinde üniversite bünyesinde üretilen bilimsel bilgiye kolaylıkla ulaşabilirim. 
22- Kullanılan araştırma laboratuvarlarının alt yapısının güncel teknolojisinin yeterli olduğunu düşünüyorum. 
23- Namık Kemal Üniversitesi bilimsel çalışmalarda yurtiçi işbirlikleri yapmaktadır.  
24- Namık Kemal Üniversitesi bilimsel çalışmalarda yurtdışı işbirlikleri yapmaktadır. 
25- Üretilen bilimsel bilgi ekonomik ve/veya sosyal fayda yaratmaktadır. 
26- Öğretim üyeleri, yürütülen ortak projelerde etik kurallara uygun hareket etmektedir. 
27- Namık Kemal Üniversitesi, Üniversite-Sanayi işbirliğine önem verir. 
28- Genel olarak Namık Kemal Üniversitesi, araştırma geliştirme faaliyetleri açısından bir üniversite olmanın gerekliliklerini yerine getirir. 
29- Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan Laboratuvarlardan aklınıza gelenleri yazınız. :

 Mezunlarının Yeterliliği Açısından Namık Kemal Üniversitesi 

 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Kararsızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
30- Yerel düzeyde sektörel ihtiyaçlar dikkate alındığında üniversitenin verdiği mezun sayısı yeterlidir. 
31- Yerel düzeyde sektörel ihtiyaçlar dikkate alındığında mezunların mesleki bilgi düzeyleri yeterlidir. 
32- Mezunların kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma becerileri yeterlidir. 
33- Mezunların yabancı dil becerileri yeterlidir. 
34- Mezunların iletişim becerileri yeterlidir. 
35- Mezunlar örnek tutum ve davranışlar sergiler. 
36- Mezunların teknolojiyi kullanma becerileri yeterlidir. 
37- Mezunlar kurumumuza önemli katkılar sağlamaktadır. 
38- Mezunlar kurumumuz için yenilikçi öneriler getirebilmektedir. 
39- Mezunlar kurum kültürümüze uyum sağlayabilmektedir. 
40- Mezunların takım çalışması yapabilme becerisi yüksektir. 
41- Mezunlar kalite ve iyileştirme kültürüne sahiptir. 
42- Namık Kemal Üniversitesi mezunlarıyla çalışmayı tercih ederim. 
43- Genel olarak Namık Kemal Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetleri açısından bir üniversite olmanın gerekliliklerini yerine getirir. 

 Sosyal Sorumluluk Projelerine Katkı Açısından Namık Kemal Üniversitesi 

 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Kararsızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
44- Üniversite toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeterli sayıda sosyal sorumluluk projesi geliştirir. 
45- Üniversite yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşların sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlar. 
46- Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri genel olarak başarılıdır. 

 Topluma Sunulan Hizmetler Açısından Namık Kemal Üniversitesi 

 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Karasızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
47- Mesleki gelişime yönelik sunulan eğitim faaliyetleri yeterlidir. 
48- Toplumsal gelişimi sağlayan eğitim faaliyetleri yeterlidir. 
49- Mesleki sertifika programları yeterlidir. 
50- Meslek edindirmeye ve geliştirmeye yönelik düzenlenen kurslar yeterlidir. 
51- Üniversite hastanesinin sunduğu sağlık hizmeti yeterlidir. 
52- Sunulan bilirkişi hizmetleri yeterlidir. 
53- Sunulan danışmanlık hizmetleri yeterlidir. 
54- Teknik ve laboratuvar ölçüm analiz hizmetleri yeterlidir. 
55- Genel olarak Namık Kemal Üniversitesi, sunduğu hizmetler açısından bir üniversite olmanın gerekliliklerini yerine getirir. 

 Kuruma Katkılar 

 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Kararsızım 4=İyi 5=Çok İyi
1 2 3 4 5
56- Üniversitenizde ilgili bölümlerin eğitim programlarının hazırlanmasına katkı vermek isterim. 
57- Üniversitenizde uzmanlık alanımla ilgili seminer/konferans vb. vermek isterim. 
58- Üniversitenizde ilgili bölümlerin işveren danışma kurullarında yer almak isterim. 
59- Üniversitenizde Stratejik Planların oluşturulmasında ve Araştırma Geliştirme konularının tespitinde katkı vermek isterim. 
0 %
Anketi Kaydetmek için %80 cevaplamalısınız.

Namık Kemal Üniversitesi © 2011 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı