Namık Kemal Üniversitesi Kalite Güvencesi Kapsamında İdari Personel Memnuniyet Anketi

1- Cinsiyetiniz :
2- Değerlendirme Dönemi :
3-Üniversitede Hizmet Süreniz (yıl olarak) :
4- Biriminiz :
 1=Kesinlikle Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum
1 2 3 4 5
5-Sosyal etkinlikler (spotif, sosyal ve kültürel faaliyetler) kapsamında, idari personele yönelik yeterli teşvik yapılmaktadır. 
6-Kurumun iç kontrol standartlarına uyum kapsamında bir eylem planı bulunmaktadır. 
7-İdari ve destek birimlerinde çalışacak kişilerin görevlendirmeleri liyakat, eğitim, uzmanlık gibi ölçütler dikkate alınarak yapılmaktadır. 
8-Yönetim, kurum çalışanlarına yönelik olarak hesap verebilir. 
9-Yönetim, kurum çalışanlarına yönelik olarak şeffaftır. 
10-İdari personelin rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır. 
11-Kurum, sunulan hizmet ve desteklerin kalitesini güvence altına alabilecek bir kurum içi mekanizma oluşturmuştur. 
12-Atama ve görevde yükseltilmelerde belirlenen kriterler kurumun misyonu ve hedefleri ile tutarlıdır. 
13-Kendi birimimizdeki yöneticiler, kalite güvencesinin sağlanması konusunda farkındalık, sahiplenme ve yeterli motivasyona sahiptir. 
14-Yöneticim kalitenin arttırılmasına yönelik düzenli olarak hizmet içi eğitim programlarına katılmamızı sağlamaktadır. 
15-Çalıştığım birim, her yıl gözden geçirilen kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanan stratejik plana sahiptir. 
16-Yaptığım iş/görevi ve kendimi geliştirmek için gereken eğitimleri yeterince alamıyorum. 
17-Yöneticilerimle iletişim kurma konusunda zorlanmıyorum. 
18-Yönetim ve personel uyum içinde çalışmaktadır. 
19-Kurum içindeki gelişmeler ve çalışmalar hakkında yöneticiler, belli aralıklarla bilgilendirme yapmaktadır. 
20-Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına katılımım desteklenmektedir. 
21-Kalite Güvencesi kapsamında yapılan çalışmalar faydalı olmaktadır. 
22-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin kalitesi artmaktadır. 
0 %
Anketi Kaydetmek için %80 cevaplamalısınız.

Namık Kemal Üniversitesi © 2011 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı